Vantaan Vasemmiston budjettiesitykset: Lipunhintojen korotuksista luovuttava, kuukauden lääkärijono lyhennettävä viikkoon