Vantaan Vasemmistoliitto esittää lisäpanostuksia asuntoihin ja työllisyyteen